من برادر کوچک تر شما هستم، برادر کوجک تر شمایی که این متن را حوصله کرده اید تا این زحمت خواندنش را قبول کنید.

نصیحت این حقیر را گوش کنید و این تکه از اعجاز که براتون اپلود کردم رو گوش بدید.

با بلند ترین صدای ممکن گوش کنید.

حجم: 9.11 مگابایت
توضیحات: اعجاز